TR
Natalia Khramchenko
Natalia Khramchenko
Avukat
Natalia Dmitruk
Natalia Dmitruk
Satış Müdürü
Dmitry Zhurbelyuk
Dmitry Zhurbelyuk
Finansal Direktör
Igor Khaletskiy
Igor Khaletskiy
Pazarlama
Oleg Nikitchenko
Oleg Nikitchenko
Satış Müdürü
Игорь Игорь tk
Игорь Игорь tk
Kafa